گلس گوشی موبایل آیفون مدل 11D

iPhone 11D mobile phone glass

یکی از مسائل مهمی که بعد از خرید تلفن همراه با آن مواجه می شویم،خرید و تهیه گلس (محافظ صفحه نمایش) می باشد.دربازار انواع برند ها و مدل های مختلفی گلس موجود می باشد که بسته بمقدار هزینه و مدل گوشی می توانید تهیه کنید .

گلس گوشی موبایل آیفون مدل 11D، یکی از بهتربن نوع موجود در بازار می باشد

که ویژگی های اصلی این محصول بشرح زیر می باشد:

 • تمام چسب
 • ضخامت 0.3 میلیمتر
 • مقاومت بالا
 • تاچ فوق العاده روان
 • تمام صفحه
 • دارای توری اسپیکر بالا

گلس موبایل IPHONE 11 مدل 11D

گلس موبایل IPHONE 11  مدل 11D

Mobile glass IPHONE 11 model 11D

یکی از مسائل مهمی که بعد از خرید تلفن همراه با آن مواجه می شویم،خرید و تهیه گلس (محافظ صفحه نمایش) می باشد.دربازار انواع برند ها و مدل های مختلفی گلس موجود می باشد که بسته بمقدار هزینه و مدل گوشی می توانید تهیه کنید . گلس موبایل IPHONE 11 مدل 11D یکی از بهتربن نوع موجود در بازار می باشد که ویژگی های اصلی این محصول بشرح زیر می باشد:
 • تمام چسب
 • ضخامت 0.3 میلیمتر
 • مقاومت بالا
 • تاچ فوق العاده روان
 • تمام صفحه
 • دارای توری اسپیکر بالا

گلس موبایل IPHONE 11 Pro Max مدل 11D

گلس موبایل IPHONE 11 Pro Max مدل 11D

Mobile glass IPHONE 11 Pro Max model 11D

یکی از مسائل مهمی که بعد از خرید تلفن همراه با آن مواجه می شویم،خرید و تهیه گلس (محافظ صفحه نمایش) می باشد.دربازار انواع برند ها و مدل های مختلفی گلس موجود می باشد که بسته بمقدار هزینه و مدل گوشی می توانید تهیه کنید . گلس موبایل IPHONE 11 Pro Max مدل 11D یکی از بهتربن نوع موجود در بازار می باشد که ویژگی های اصلی این محصول بشرح زیر می باشد:
 • تمام چسب
 • ضخامت 0.3 میلیمتر
 • مقاومت بالا
 • تاچ فوق العاده روان
 • تمام صفحه
 • دارای توری اسپیکر بالا

گلس موبایل IPHONE 12 Pro Max مدل 11D

گلس موبایل IPHONE 12 Pro Max مدل 11D

Mobile glass IPHONE 12 Pro Max model 11D

یکی از مسائل مهمی که بعد از خرید تلفن همراه با آن مواجه می شویم،خرید و تهیه گلس (محافظ صفحه نمایش) می باشد.دربازار انواع برند ها و مدل های مختلفی گلس موجود می باشد که بسته بمقدار هزینه و مدل گوشی می توانید تهیه کنید . گلس موبایل IPHONE 12 Pro Max مدل 11D یکی از بهتربن نوع موجود در بازار می باشد که ویژگی های اصلی این محصول بشرح زیر می باشد:
 • تمام چسب
 • ضخامت 0.3 میلیمتر
 • مقاومت بالا
 • تاچ فوق العاده روان
 • تمام صفحه
 • دارای توری اسپیکر بالا

گلس موبایل IPHONE 13 Pro Max مدل 11D

گلس موبایل IPHONE 13 Pro Max مدل 11D

Mobile glass IPHONE 13 Pro Max model 11D

یکی از مسائل مهمی که بعد از خرید تلفن همراه با آن مواجه می شویم،خرید و تهیه گلس (محافظ صفحه نمایش) می باشد.دربازار انواع برند ها و مدل های مختلفی گلس موجود می باشد که بسته بمقدار هزینه و مدل گوشی می توانید تهیه کنید . گلس موبایل IPHONE 13 Pro Max مدل 11D ، یکی از بهتربن نوع موجود در بازار می باشد که ویژگی های اصلی این محصول بشرح زیر می باشد:
 • تمام چسب
 • ضخامت 0.3 میلیمتر
 • مقاومت بالا
 • تاچ فوق العاده روان
 • تمام صفحه
 • دارای توری اسپیکر بالا

گلس موبایل IPHONE X – Xs مدل 11D

گلس موبایل IPHONE Xs Max مدل 11D

Mobile glass IPHONE Xs Max model 11D

یکی از مسائل مهمی که بعد از خرید تلفن همراه با آن مواجه می شویم،خرید و تهیه گلس (محافظ صفحه نمایش) می باشد.دربازار انواع برند ها و مدل های مختلفی گلس موجود می باشد که بسته بمقدار هزینه و مدل گوشی می توانید تهیه کنید . گلس موبایل IPHONE 11 Pro Max مدل 11D یکی از بهتربن نوع موجود در بازار می باشد که ویژگی های اصلی این محصول بشرح زیر می باشد:
 • تمام چسب
 • ضخامت 0.3 میلیمتر
 • مقاومت بالا
 • تاچ فوق العاده روان
 • تمام صفحه
 • دارای توری اسپیکر بالا

گلس موبایل IPHONE XR مدل 11D

گلس موبایل IPHONE XR مدل 11D

Mobile glass IPHONE XR model 11D

یکی از مسائل مهمی که بعد از خرید تلفن همراه با آن مواجه می شویم،خرید و تهیه گلس (محافظ صفحه نمایش) می باشد.دربازار انواع برند ها و مدل های مختلفی گلس موجود می باشد که بسته بمقدار هزینه و مدل گوشی می توانید تهیه کنید . گلس موبایل IPHONE XR مدل 11D یکی از بهتربن نوع موجود در بازار می باشد که ویژگی های اصلی این محصول بشرح زیر می باشد:
 • تمام چسب
 • ضخامت 0.3 میلیمتر
 • مقاومت بالا
 • تاچ فوق العاده روان
 • تمام صفحه
 • دارای توری اسپیکر بالا

گلس موبایل IPHONE Xs Max مدل 11D

گلس موبایل IPHONE Xs Max مدل 11D

Mobile glass IPHONE Xs Max model 11D

یکی از مسائل مهمی که بعد از خرید تلفن همراه با آن مواجه می شویم،خرید و تهیه گلس (محافظ صفحه نمایش) می باشد.دربازار انواع برند ها و مدل های مختلفی گلس موجود می باشد که بسته بمقدار هزینه و مدل گوشی می توانید تهیه کنید . گلس موبایل IPHONE 11 Pro Max مدل 11D یکی از بهتربن نوع موجود در بازار می باشد که ویژگی های اصلی این محصول بشرح زیر می باشد:
 • تمام چسب
 • ضخامت 0.3 میلیمتر
 • مقاومت بالا
 • تاچ فوق العاده روان
 • تمام صفحه
 • دارای توری اسپیکر بالا

گلس موبایل IPHONE 12 Pro  مدل 11D

گلس موبایل IPHONE 12 Pro  مدل 11D

Mobile glass IPHONE 12 Pro  model 11D

یکی از مسائل مهمی که بعد از خرید تلفن همراه با آن مواجه می شویم،خرید و تهیه گلس (محافظ صفحه نمایش) می باشد.دربازار انواع برند ها و مدل های مختلفی گلس موجود می باشد که بسته بمقدار هزینه و مدل گوشی می توانید تهیه کنید . گلس موبایل IPHONE 12 Pro  مدل 11D یکی از بهتربن نوع موجود در بازار می باشد که ویژگی های اصلی این محصول بشرح زیر می باشد:
 • تمام چسب
 • ضخامت 0.3 میلیمتر
 • مقاومت بالا
 • تاچ فوق العاده روان
 • تمام صفحه
 • دارای توری اسپیکر بالا

گلس موبایل IPHONE 13 Pro  مدل 11D

گلس موبایل IPHONE 13 Pro  مدل 11D

Mobile glass IPHONE 13 Pro  model 11D

یکی از مسائل مهمی که بعد از خرید تلفن همراه با آن مواجه می شویم،خرید و تهیه گلس (محافظ صفحه نمایش) می باشد.دربازار انواع برند ها و مدل های مختلفی گلس موجود می باشد که بسته بمقدار هزینه و مدل گوشی می توانید تهیه کنید . گلس موبایل IPHONE 13 Pro  مدل 11D یکی از بهتربن نوع موجود در بازار می باشد که ویژگی های اصلی این محصول بشرح زیر می باشد:
 • تمام چسب
 • ضخامت 0.3 میلیمتر
 • مقاومت بالا
 • تاچ فوق العاده روان
 • تمام صفحه
 • دارای توری اسپیکر بالا