گلس تمام صفحه آیفون مدل MOCOLL
MOCOLL iPhone full screen glass

مشخصات محصول :

ضد خش :

با سختی سطح 9H ، حتی اجسام نوک تیز مانند کلید و چاقو شیشه را خراش نمی دهد.

mocoll iphone full screen glass

تمام صفحه :

گلس تمام صفحه آیفون مدل MOCOLL تمام صفحه گوشی را کاملاً می پوشاند، کاملاً با صفحه نمایش تلفن شما     مطابقت دارد.

  • ضد اثر انگشت و چربی دست
  • سرعت تاچ روی صفحه بسیار روان تر
  • نصب آسان

  

گلس تمام صفحه IPHONE 13 – 13 Pro مدل Mocoll

گلس تمام صفحه IPHONE 13 Pro Max مدل Mocoll IPHONE 13 Pro Max full screen glass, Mocoll model

  مشخصات محصول :

ضد خش :

با سختی سطح 9H ، حتی اجسام نوک تیز مانند کلید و چاقو  سطح شیشه را خراش نمی دهد.  

تمام صفحه :

گلس تمام صفحه IPHONE  مدل Mocoll تمام صفحه گوشی را کاملاً می پوشاند، کاملاً با صفحه نمایش تلفن شما     مطابقت دارد.

  • ضد اثر انگشت و چربی دست
  • سرعت تاچ روی صفحه بسیار روان تر
  • نصب آسان
 

گلس تمام صفحه IPHONE 13 Pro Max مدل Mocoll

گلس تمام صفحه IPHONE 13 Pro Max مدل Mocoll IPHONE 13 Pro Max full screen glass, Mocoll model

  مشخصات محصول :

ضد خش :

با سختی سطح 9H ، حتی اجسام نوک تیز مانند کلید و چاقو شیشه را خراش نمی دهد.  

تمام صفحه :

گلس تمام صفحه IPHONE  مدل Mocoll تمام صفحه گوشی را کاملاً می پوشاند، کاملاً با صفحه نمایش تلفن شما     مطابقت دارد.

  • ضد اثر انگشت و چربی دست
  • سرعت تاچ روی صفحه بسیار روان تر
  • نصب آسان